Gemeente Processen

Efficiënte gemeenten werken met Sensus BPM Online

De publieksdienstverlening van gemeenten komt onder druk te staan door ontwikkelingen in het beleid van de Rijksoverheid. Om nieuwe taken, risico’s en verantwoordelijkheden op een goede manier in te vullen, is een gestructureerde aanpak noodzakelijk. Procesmanagement is de manier om hier grip op te krijgen en kan bijvoorbeeld ingezet worden bij zaakgericht werken, digitalisering van diensten en dossiers, het inrichten van het KCC, efficiëntere dienstverlening, WMO, gemeentebezuiniging en de WABO. 

Om gemeenten te ondersteunen bij het op orde brengen van de processen hebben wij verschillende procesmodellen en whitepapers uitgewerkt.

Gemeente processen
BIC implementatie

NVVB processen  

Voor leden van de NVVB stellen wij alle Werkprocessen Burgerzaken gratis beschikbaar in Sensus BPM Online.

Dit omvat ruim 70 primaire werkprocessen van de NVVB die u als referentiemodel kunt gebruiken, bijvoorbeeld voor interne audits, klanttevredenheidsonderzoek en documentbeheer.

Meer >

BIC implementatie

Sensus BPM Online  

Met onze unieke Sensus BPM Online oplossing voor procesmanagement kunt u alle processen in uw organisatie in kaart brengen, verbeteren en intern delen.

Een solide fundament om snel in te spelen op kansen en bedreigingen en om consequent verbeteringen door te voeren.

Meer >

BIC implementatie

Gemeenten en AVG 

Steeds meer gegevens zijn digitaal beschikbaar. Gemeenten digitaliseren en koppelen informatie over burgers, ook privacy gevoelige informatie.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is er om ervoor te zorgen dat u als organisatie correct omgaat met persoons-gegevens. 

Meer >

Inspiratie

Webinar Sensus BPM Online

Webinar Sensus BPM Online

U kunt nu een Webinar Sensus BPM Online volgen! Wij nemen u tijdens dit webinar in slechts een half uur mee langs de belangrijkste features.

Lean

Betere en efficiënte dienstverlening aan burgers en bedrijven heeft bij veel gemeenten momenteel de hoogste prioriteit. Ook de forse bezuinigingen bij gemeenten, het inkrimpen van het ambtelijk apparaat en vernieuwde regelgeving maken dat hetzelfde takenpakket door minder mensen moet worden uitgevoerd. Hierdoor wordt Lean steeds populairder binnen gemeenten.

Lean manufacturing is gericht op het herkennen van verspillingen en zaken die geen toegevoegde waarde leveren, en verwijdert deze zaken uit het proces.

Klantcases

Klantcase | WDO Delta

Sensus BPM Software noodzakelijk voor verbetering & normering WDO Delta

Proces- en verbetermanagement, steeds meer op de agenda bij waterschappen. Erik Sloothaak, adviseur bedrijfsvoering en –ontwikkeling vertelt ons hoe Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) dit inricht.

Klantcase | Woonzorg Nederland

Woonzorg Nederland

Procesmanagement geeft ons controle over de organisatie

Elke woningcorporatie kent tientallen verschillende bedrijfsprocessen. Hoe zorg je ervoor dat al die processen uniform gevolgd worden, zeker wanneer je te maken hebt met een verspreid bezit? CorporatieGids.nl sprak hierover met procescontroller Miriam Kortekaas van Woonzorg Nederland: “Alleen via procesmanagement kun je de ‘blinde vlekken’ in je processen verminderen.”

Onze klanten

Procesmodellen voor gemeenten

Sensus process management biedt kosteloos inzicht in de processen van gemeenten. U kunt de gemeente processen openen in Sensus BPM Online (gratis trial) en zelf bewerken.

Procesmodellen voor gemeenten

Sensus process management biedt kosteloos inzicht in de processen van gemeenten. U kunt de gemeente processen openen in Sensus BPM Online (gratis trial) en zelf bewerken.

Ons bedrijf in cijfers

– Opgericht in 2000
– Meer dan 300 klanten over de hele wereld
Ruim 20 procesmodellen kosteloos beschikbaar voor gemeenten
– Actief in meer dan 40 landen
– Meer dan 2.000 opgeleide gebruikers
250.000 actieve procesviewers