Webinar Sensus BPM Online

U kunt nu een Webinar Sensus BPM Online volgen! Wij nemen u tijdens dit webinar in slechts een half uur mee langs de belangrijkste features. Wilt u vrijblijvend kennis maken met Sensus BPM Online, dan is dit uw kans! Bent u benieuwd wat Sensus process management voor...

Process Plaza: Proces Meldplicht Datalekken

Iedereen heeft recht op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierin staat dat u de persoonsgegevens...