De recente aankondiging van bezuinigingen in de overheid, waarbij 22% van de ambtenaren hun baan dreigt te verliezen. Leidt tot veel zorgen en discussies bij overheidsinstellingen. Deze bezuinigingen hebben impact op werknemers, bredere toeleveringskosten van ZZP’ers en consultancybedrijven die afhankelijk zijn van overheidsopdrachten.

Het is een bijzondere uitdaging, maar tegelijkertijd biedt het ook een kans voor overheidsorganisaties om écht kritisch te kijken naar hun processen en de efficiëntie te verbeteren. En dan de vraag of het tegelijkertijd is om proactief te handelen en te werken aan een overheid die in staat is om met deze uitdagingen om te gaan en tegelijk haar dienstverlening te verbeteren?

Impact

Het verliezen van collega’s heeft vaak een grote impact op een organisatie. Dit kan ervoor zorgen dat de moraal en motivatie bij de overgebleven werknemers stagneert. Bovendien kan een ontslag ervoor zorgen dat er kennis en ervaring op een afdeling verdwijnt. Dit heeft tot gevolg dat er een leegloop plaatsvindt van mensen, kennis en kunde. De moraal zal erg laag zijn om te willen bijdragen aan de noodzakelijke veranderingen.

Ook de IT organisatie van de overheden gaat diverse uitdagingen krijgen. Hierdoor zal met minder personeel de afhankelijkheid van IT-systemen verder toenemen. Dit brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van IT-beveiliging en onderhoud. Veel processen zullen daardoor geautomatiseerd moeten worden. Als dit te complex wordt, is er een grote kans op een volledige stand-still van de centrale overheid.

De impact van het reduceren van 22% van de ambtenaren zal groot zijn, maar uw organisatie kan deze uitdaging het hoofd bieden. Om dit te doen moet er begonnen worden bij het begin, de interne processen. Door het harmoniseren en optimaliseren van processen, wordt tevens de efficiëntie verbeterd en zorg je ervoor dat de kennis behouden wordt. Zodat de organisatie een succesvolle transformatie doorgaat, waarbij alle kennis binnen blijft.

De Sensus-methode

De Sensus-methode is logisch, eenvoudig, laagdrempelig en voor iedereen in alle lagen van de organisatie te begrijpen. Onze Sensus methode is volledig gewaarborgd in de software. Dit speelt een cruciale rol spelen bij het omgaan met de uitdagingen van bezuinigingen in de overheid en het realiseren van efficiëntieverhoging en verandering. Daaropvolgend biedt de Sensus-methode een gestructureerde en uniforme aanpak voor het in kaart brengen, analyseren en verbeteren van processen. Deze processen gaan over alle verschillende afdelingen en niveaus binnen de organisatie. Dit zorgt voor consistentie en transparantie in de manier waarop taken worden uitgevoerd en helpt bij het identificeren van inefficiënties.

Procesoptimalisatie

  • Sensus BPM Online biedt tools voor het modelleren en analyseren van processen. Hierdoor kunnen werknemers binnen de organisatie inefficiënties identificeren en elimineren.
  • Door processen te automatiseren met Sensus BPM Online kunnen repetitieve taken en handmatige handelingen worden verminderd, waardoor tijd en middelen worden bespaard.
  • Sensus BPM Online is een flexibel platform dat organisaties in staat stelt om hun processen continu aan te passen en te verbeteren aan veranderende behoeften en omstandigheden, waardoor ze veerkrachtiger worden.

Kennismanagement en -behoud

  • Met Sensus BPM Online worden processen gedocumenteerd, inclusief alle stappen, verantwoordelijkheden en besluitvorming punten. Dit helpt gebruikers bij het vastleggen van waardevolle kennis en expertise binnen de organisatie.
  • Werkinstructies en documentatie zijn voor werknemers eenvoudig en consistent te borgen vanuit onze software.
  • Door goed gedocumenteerde processen in combinatie met bijbehorende informatie kunnen nieuwe medewerkers sneller worden ingewerkt en opgeleid. Hierdoor wordt de impact van personeelsverloop verminderd.

Communicatie en samenwerking

  • De software biedt gebruikers mogelijkheden voor transparante publicatie, communicatie en samenwerking binnen teams en afdelingen, waardoor de betrokkenheid en samenwerking worden bevorderd.
  • U kunt projecten en taken efficiënt beheren en toewijzen. Hierdoor wordt de productiviteit verhoogd en de doorlooptijd verkort.

Afsluitend, de Sensus-methode en Sensus BPM Online software bieden een geïntegreerde aanpak voor het optimaliseren van processen, het verbeteren van efficiëntie en het behouden van waardevolle kennis binnen overheidsorganisaties. Dit helpt uw organisatie om veerkrachtiger te worden, en ervoor te zorgen dat de uitdaging van bezuinigingen en veranderingen in de overheidssector voorspoedig verloopt.

Direct aan de slag?

Via onze Process Plaza website kunt u voorbeeldprocessen, zoals de beheersmaatregelen van BIO 2.0, direct openen en bewerken in onze Sensus BPM Online software.

Gerelateerde berichten