Ons bedrijf

Sensus process management

Sensus process management is gespecialiseerd in het modelleren, visualiseren en verbeteren en verbinden van bedrijfsprocessen. Op deze basis ondersteunen wij u bij het inzichtelijk maken en doorlichten van uw organisatiestructuur en processen ten behoeve van procesgericht werken. Met onze online applicatie voor procesmanagement kunt u de opgedane kennis over de bedrijfsprocessen met de hele organisatie delen en koppelen met andere applicaties.

Procesmanagement is voor Sensus geen doel maar een middel om de diverse beleidsterreinen te dienen. Het is geen geïsoleerd domein, maar juist de verbindende factor met andere domeinen binnen een organisatie. Dat wordt vaak onderschat. Daarom introduceerde Sensus process management in 2020 Intelligent Business Management, waarbij procesmanagement alle beleidsterreinen verbindt en daarmee een ideaal fundament vormt om snel in te spelen op kansen en bedreigingen en om verbeteringen consequent en organisatie-breed door te voeren. 

Sensus BPM Online verbindt beleidsdomeinen

Kwaliteits-
management

Wij werken met ISO-, Arbo- en milieunormen. In onze software ziet u duidelijk welke processen te maken hebben met welke norm.

Human
Resources

De juiste persoon op de juiste plek. Nieuwe mensen inwerken, taken en verantwoordelijkheden transparant maken.

Risico
management

Stuur uw organisatie en de prioriteiten vanuit risico’s en kansen. U heeft direct inzicht in de processen die daarmee verbonden zijn.

Informatie
management

Bijna alle bedrijven maken gebruik van verregaande automatisering. Met procesmanagement houdt u overzicht op deze services.

Processen en beleidsvoering

Beleidsvoering geeft organisaties een duidelijke richtlijn. Wel is het belangrijk om beleid te vertalen naar meetbare processen.

Business
Intelligence

Voor betekenisvolle inzichten moet de data herleid kunnen worden naar de gerelateerde processen waar het echt gebeurt.

Verbeter
management

Wij werken met Lean, Agile, Six Sigma. Deze verbeter management methodieken vinden allemaal hun fundament in processen.

Document
management

Alle bedrijfsinformatie elektronisch beheren, gebruiken en delen. Op elk moment toegankelijk, makkelijk, veilig en snel.

Procesmanagement is alleen écht succesvol als het wordt opgezet vanuit een integrale domeinbenadering, zodat iedere domeineigenaar vanaf het begin vanuit zijn vakgebied zijn ei kwijt kan.

Bij Sensus process management denken wij vanuit een eenvoudige uniforme procestaal, met een cloudapplicatie:

– die is opgezet voor het delen van kennis en data
– die is gemaakt om de verschillende domeinen te verbinden en te verrijken
– die is opgezet om te dienen als totaal ecosysteem om organisaties ‘in control’ te laten zijn

En misschien het belangrijkste: de medewerker die de processen moet lezen en begrijpen is voor ons de echte klant. De procesmanager fungeert samen met ons als facilitator met de beste instrumenten in handen om uw organisatie in de huidige tijdsgeest succesvol te maken.

Benieuwd naar de voordelen? Ervaar het zelf!