Het liefst had ik als titel van deze blog geschreven; “Alleen Sensus process management kan uw organisatie redden ? !!” Klinkt lekker, maar helaas niet erg geloofwaardig. Echter, Sensus process management als sterk instrument om in control te zijn… Dat klopt wel! Nou, beoordeel zelf.

Procesmanagement heeft alles in zich om HET goud van uw organisatie te zijn. Waarom is dit goud vaak dan niet meer dan brons of los zand?
Zoals zo vaak is het de combinatie die iets goud maakt. Een talent, zonder goed team of een coach, bereikt ook vaak de top niet. Dit is ook het geval met processen.

Lang en misschien wel te lang is de wereld van Business Process management benaderd als een geïsoleerd domein. Met als resultaat dat vastgelegde processen binnen de organisatie weinig bekeken worden en er vaak weinig draagvlak is om hier energie in te steken. Een enorm gemiste kans. Want iedere logica zegt: processen zijn als beeldtaal het sterkste fundament dat je je als organisatie kunt wensen om transparant en wendbaar te zijn. Daarbij is het ook het enige goede instrument om verbeteringen, kansen en bedreigingen snel en consequent door te voeren.

Processen, zonder dat ze meetbaar of in onderlinge samenhang staan, zijn mijns inziens niet meer dan mooie ideologische proza. Los zand dus. Hier komt bij, dat processen weliswaar een ideaal fundament zijn, maar geen invulling bieden aan een eindoplossing.
En daar wringt nou de schoen. Processen zijn niet het doel, maar het middel om de diverse domeinen te dienen.

Aan welke domeinen moet u dan denken:

  • Meest voor de hand liggend is Kwaliteitsmanagement zoals ISO, Arbo, Milieu. U wilt uw normen gerelateerd zien aan processen en weten welke processen te maken hebben met welke norm. Of bij welke norm horen welke processen en verantwoordelijken.
  • Human Resource. Nieuwe mensen snel inwerken, taken en verantwoordelijkheden transparant hebben. De juiste man op de juiste plek. Liefst snel.
  • Risicomanagement. Uw organisatie en prioriteiten stuurt u vanuit de risico’s en kansen, dus wilt u vanuit uw risico’s inzicht hebben in welke processen hieraan verbonden zijn.
  • Informatiemanagement. Bijna alle bedrijven zijn tegenwoordig verregaand geautomatiseerd. Hoe zit het met de informatiestromen en databronnen? Welke services nemen ons werk uit handen en hoe zijn deze ingericht? In welke processen interveniëren deze geautomatiseerde services?
  • Beleidsvoering. Een belangrijke houvast en richtlijn voor organisaties. Echter, beleid moet vertaald worden en aansluiten op meetbare diensten, lees processen. Anders is helaas uw beleidshuis niet meer dan ideologische proza.
  • Business intelligence. Een sterk opkomend domein. Echter, al die intelligente data moet herleid kunnen worden naar de gerelateerde processen waar het daadwerkelijk gebeurt!
  • Verbetermanagement. We zijn vervuld met termen als LEAN, Agile, Six Sigma. Echter, alle verbetermanagement methodieken vinden hun fundament in processen, alleen ze benaderen het vanuit een specifieke invalshoek.

Kortom; procesmanagement is alleen echt succesvol als deze vanuit een integrale domeinbenadering opgezet wordt en kan alleen in goud veranderen als bij de opzet iedere domeineigenaar vanuit zijn vakgebied zijn ei kwijt kan.

Goed. Het klinkt leuk en is met een beetje gezonde logica goed te volgen. Vele verschillende managementboeken hebben dit al vaak behandeld en benadrukt. Waarom gebeurt het dan niet of half, of erg belabberd?

De oorzaak hiervan ligt, denk ik, voor een groot in een stukje technische beperkingen uit het verleden; veel lokaal draaiende systemen, losse applicaties opgezet vanuit één domein perspectief, niet in staat om te integreren of moeilijk te koppelen met andere systemen.
Daar waar softwareleveranciers wel een totaaloplossing bieden, wordt de oplossing over het algemeen als een gedrocht van een applicatie ervaren, die zo complex is dat je je hele werkende carrière moet investeren om met het pakket te kunnen werken, en dan bovendien net niet voldoet in de specifieke domeinbehoefte. Bovendien zijn ze overwegend zo duur dat ze meteen in het domein van het risicomanagement terecht komen. Je kan nu eenmaal niet overal de beste in zijn.

Maar in de wereld van IT, koppelbaarheid van systemen en de mogelijkheid om data veilig uit te wisselen is veel veranderd. Met de moderne, met name cloudapplicaties, is het een stuk makkelijker om veilig databronnen en systemen met elkaar te verbinden en door het technisch verbinden van kennisdomeinen en oplossingen wordt brons ineens goud. Losse 75% oplossingen worden een 100% oplossing als ze binnen een integraal ecosysteem worden verbonden.

Het centrum van dit ecosysteem? Natuurlijk het PROCESMANAGEMENT domein!! Want alle bovengenoemde domeinen zijn drijfzand zonder het stevige fundament van processen.

Één “maar”; aan de kwaliteit van processen en beschrijvingen hangen hoge eisen, willen ze deze integrale functie waar kunnen maken. Denk aan uniformiteit, leesbaarheid, deelbaarheid, structureerbaarheid, structuuropbouw, integreerbaarheid en verrijkbaarheid.

Op die gebieden durf ik met éénieder de uitdaging aan te gaan om te bewijzen dat je met ons, Sensus process management, GOUD in handen hebt. Wij denken vanuit een eenvoudige uniforme procestaal, met een cloudapplicatie die is opgezet voor het delen van kennis en data. Een cloudapplicatie die gemaakt is om de verschillende domeinen te verbinden en te verrijken. Een Cloudapplicatie opgezet om te dienen als totaal ecosysteem om organisaties “in control” te laten zijn. En misschien het belangrijkste, de medewerker die de processen moet lezen en begrijpen, dat is onze echte klant. De procesmanager is samen met Sensus de facilitator met de beste instrumenten in handen om organisaties in de huidige tijdsgeest succesvol te maken.
Nou ja, in deze alinea spreekt de salesmanager in mij misschien wel een beetje!

Toch, wij durven u uit te dagen dit statement te bekrachtigen. Neem gerust contact met ons om uw case te bespreken.
Sensus process management – Intelligent process management

Groet Hans

Ontdek zelf de voordelen!

Meld u aan voor de proefversie. Nadat u uw gegevens hebt ingevuld, kunt u direct gratis 30 dagen lang processen ontwerpen met de Sensus BPM Designer.

Gerelateerde berichten

Bezuinigingen in de overheid: De noodzaak van efficiëntie en verandering

Bezuinigingen in de overheid: De noodzaak van efficiëntie en verandering

De recente aankondiging van bezuinigingen in de overheid, waarbij 22% van de ambtenaren hun baan dreigt te verliezen, heeft geleid tot veel zorgen en discussies. Deze bezuinigingen hebben impact op de betrokken werknemers en de bredere toeleveringskosten van ZZP’ers en consultancybedrijven die afhankelijk zijn van overheidsopdrachten.