Seminar voor Gemeenten: Processen beschrijven, waarom zou je?

Seminar voor gemeenten: Processen beschrijven, waarom zou je? Datum: 13 september van 09:00 tot 13:00 in Breukelen Al veel gemeenten hebben besloten om Sensus BPM Online te gebruiken voor hun inrichting van procesmanagement. Waarom? Omdat zij dankzij Sensus BPM Online...

Procesmanagement geeft ons controle over de organisatie

Elke woningcorporatie kent tientallen verschillende bedrijfsprocessen. Hoe zorg je ervoor dat al die processen uniform gevolgd worden, zeker wanneer je te maken hebt met een verspreid bezit? CorporatieGids.nl sprak hierover met procescontroller Miriam Kortekaas van...

Process Plaza: Proces Meldplicht Datalekken

Iedereen heeft recht op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierin staat dat u de persoonsgegevens...