Ruim 250 gemeenten hebben inmiddels gekozen voor de implementatie van het model-documentair structuurplan (model-DSP) voor gemeenten. Met het Model-DSP hebben de deelnemende gemeenten grip op hun informatiemanagement. Het Model-DSP is ook beschikbaar in Sensus BPM Online, zodat u direct met de processen kunt werken.

Wat is het Model-DSP?

Het Model-DSP is een samenhangend overzicht van de in de organisatie aanwezige informatie-bestanden. Ruim 800 gemeentelijke werkprocessen zijn voor u in kaart gebracht. Uw informatie is op logische wijze toegankelijk en snel terug te vinden. Voor u een belangrijk hulpmiddel bij het beschrijven van werkprocessen en het structureren van uw archief.

De voordelen:

  • Gemeenten zijn met behulp van het Model-DSP in staat hun eigen documentair structuurplan te maken in Sensus BPM Online.
  • De inrichting van de informatiehuishouding wordt inzichtelijk.
  • Een Model-DSP voor gemeenten, onderwijsinstellingen, veiligheidsregio’s, waterschappen en woningcorporaties.
  • In het Model-DSP zijn de procesbeschrijvingen van de werkprocessen opgenomen die binnen de gemeente plaatsvinden.
  • Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met internationale en nationale standaarden.

De voordelen van werken met Sensus BPM Online en Model-DSP

De algemene processen binnen het Model-DSP kunt u met behulp van Sensus BPM Online integreren en toespitsen op uw eigen organisatie. De Sensus-methode biedt u de mogelijkheden om het model-DSP echt in de praktijk te brengen. U kunt de verzamelde informatie publiceren, waarmee het ook gemakkelijk in te passen is in uw bedrijfsvoering.

Alle processen zijn in Sensus BPM Online weer te geven in verschillende schema’s en flows. Denk bijvoorbeeld aan een processchema, procesflow, communicatieflow, swimlane en matrix. Daardoor krijgen u en uw medewerkers in één opslag een overzicht van welke afdelingen en functies bij bepaalde processen betrokken zijn, hoe hun onderlinge verband is en waar de overdrachtsmomenten liggen. De processen zijn vervolgens eenvoudig te publiceren op uw Intranet, zodat iedereen binnen een gemeente de processen kan raadplegen.